12/05/22  Tin tức từ Sở  1421
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH- MNTM ngày 24/9/2022 Kế  hoạch chuyên đề giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường  năm học 2021 - 2022 và hướng dẫn số 385/HD-PGD&ĐT ngày 5/5/2022 về việc hướng dẫn tổ chức hội thi " Bé tìm hiểu về an toàn giao thông" năm học 2021 - 2022 kèm theo kế hoạch số ...
 15/04/22  Tin tức từ Sở  1723
 Thực hiện công văn 274/PGDĐT ngày 31/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Ngày 15/4/2022 trường MN Tân Minh tổ chức "Ngày hội đọc sách của bé".Ngày hội đọc sách được tổ chức tại 4 điểm trường và 14 nhóm/lớp diễn ...
 15/09/18  Tin tức từ Sở  11238
Chiều ngày 14/9/2018, Ban ATGT tỉnh Hòa Bình, Ban ATGT huyện Đà Bắc, Công ty đầu tư và phát triển Honda Anh Kỳ phối hợp triển khai "Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe an toàn" cho 235 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  và học sinh trường ...